[Ẩn/hiện toàn bộ ]

Lịch sử của tin: Lịch sử của tin: Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền thành phố Tver, Liên Bang Nga (ID = 173)

1 Ngày 15/09/2011 9:55:06 SA Tạo bởi SuperUser Account
Thành lập Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền Tver
Thành lập Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền Tver
Cập nhật lúc 15/09/2011 9:55:06 SA

Thành lập Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền Tver

 Hình ảnh luyện tập tại Tver

2 Ngày 17/09/2011 10:40:42 CH Cập nhật bởi SuperUser Account
Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền thành phố Tver, Liên bang Nga
Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền thành phố...
Cập nhật lúc 17/09/2011 10:40:42 CH

Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền thành phố...

 Hình ảnh luyện tập tại Tver

3 Ngày 25/09/2011 7:26:29 CH Cập nhật bởi SuperUser Account
Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền thành phố Tver, Liên bang Nga
Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền thành phố...
Cập nhật lúc 25/09/2011 7:26:29 CH

 

 Hình ảnh luyện tập tại Tver

4 Ngày 22/11/2011 1:44:55 CH Cập nhật bởi SuperUser Account
CLB. Khí công Kim Cang thiền thành phố Tver, Liên Bang Nga
Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền thành phố...
Cập nhật lúc 22/11/2011 1:44:55 CH

 

 Hình ảnh luyện tập tại Tver

5 Ngày 22/11/2011 1:58:52 CH Cập nhật bởi SuperUser Account
CLB. Khí công Kim Cang thiền thành phố Tver, Liên Bang Nga
Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền thành phố...
Cập nhật lúc 22/11/2011 1:58:52 CH

 

 Hình ảnh luyện tập tại Tver

 

 

 

 

 

 

6 Ngày 22/11/2011 2:48:23 CH Cập nhật bởi SuperUser Account
CLB. Khí công Kim Cang thiền thành phố Tver
Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền thành phố...
Cập nhật lúc 22/11/2011 2:48:23 CH

 

 Hình ảnh luyện tập tại Tver

 

 

 

 

 

 

7 Ngày 22/11/2011 3:09:39 CH Cập nhật bởi SuperUser Account
CLB. Khí công Kim Cang thiền thành phố Tver
Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền thành phố...
Cập nhật lúc 22/11/2011 3:09:39 CH

 

 Hình ảnh luyện tập tại Tver

 

 

 

 

 

 

8 Ngày 22/11/2011 3:21:09 CH Cập nhật bởi SuperUser Account
CLB. Khí công Kim Cang thiền thành phố Tver
Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền thành phố...
Cập nhật lúc 22/11/2011 3:21:09 CH

 

 

Một số hình ảnh trong CLB. khí công Kim Cang Thiền tại Thành phố Tver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Ngày 22/11/2011 3:22:47 CH Xuất bản bởi SuperUser Account
CLB. Khí công Kim Cang thiền thành phố Tver
Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền thành phố...
Cập nhật lúc 22/11/2011 3:22:47 CH

 

 

Một số hình ảnh trong CLB. khí công Kim Cang Thiền tại Thành phố Tver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)