[Ẩn/hiện toàn bộ ]

Lịch sử của tin: Lịch sử của tin: Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền thành phố HCM (ID = 175)

1 Ngày 17/09/2011 11:09:51 CH Tạo bởi SuperUser Account
Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền thành phố HCM
Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền thành phố HCM
Cập nhật lúc 17/09/2011 11:09:51 CH

Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền thành phố HCM

 Một số hình ảnh tại buổi ra mắt CLB Khí công KCT TP Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

 

2 Ngày 17/09/2011 11:13:12 CH Cập nhật bởi SuperUser Account
Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền thành phố HCM
Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền thành phố HCM
Cập nhật lúc 17/09/2011 11:13:12 CH

Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền thành phố HCM

 Một số hình ảnh tại buổi ra mắt CLB Khí công KCT TP Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

 

3 Ngày 25/09/2011 7:26:01 CH Cập nhật bởi SuperUser Account
Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền thành phố HCM
Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền thành phố HCM
Cập nhật lúc 25/09/2011 7:26:01 CH

 

 Một số hình ảnh tại buổi ra mắt CLB Khí công KCT TP Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

 

4 Ngày 01/10/2011 7:20:12 CH Cập nhật bởi SuperUser Account
Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền thành phố HCM
Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền thành phố HCM
Cập nhật lúc 01/10/2011 7:20:12 CH

 

Câu lạc bộ Khí công dưỡng sinh Kim Cang Thiền Thành phố Hồ Chí Minh sinh hoạt vào các ngày chủ nhật đầu tháng.

 Địa điểm:Viện Bảo tàng lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ, số 247 đường Hoàng Văn Thụ, Phường 1 Quân Tân Bình. TP Hồ Chí Minh
 Thời gian: 8h30 đến 11h30  

 Chủ nhiệm Câu lạc Bộ: Trần Kỳ Nghĩa 

Một số hình ảnh CLB Khí công KCT TP Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

 

 

5 Ngày 21/11/2011 10:03:03 CH Cập nhật bởi SuperUser Account
Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền thành phố HCM
Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền thành phố HCM
Cập nhật lúc 21/11/2011 10:03:03 CH

 

 

Câu lạc bộ Khí công dưỡng sinh Kim Cang Thiền Thành phố Hồ Chí Minh sinh hoạt vào các ngày chủ nhật đầu tháng.

 Địa điểm:Viện Bảo tàng lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ, số 247 đường Hoàng Văn Thụ, Phường 1 Quân Tân Bình. TP Hồ Chí Minh
 Thời gian: 8h30 đến 11h30  

 Chủ nhiệm Câu lạc Bộ: PGĐ. TT. Trần Kỳ Nghĩa 

 

 

Một số hình ảnh CLB Khí công KCT TP Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Ngày 21/11/2011 10:14:57 CH Cập nhật bởi SuperUser Account
Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền thành phố HCM
Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền thành phố HCM
Cập nhật lúc 21/11/2011 10:14:57 CH

 

 

Câu lạc bộ Khí công dưỡng sinh Kim Cang Thiền Thành phố Hồ Chí Minh sinh hoạt vào các ngày chủ nhật đầu tháng.

 Địa điểm:Viện Bảo tàng lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ, số 247 đường Hoàng Văn Thụ, Phường 1 Quân Tân Bình. TP Hồ Chí Minh
 Thời gian: 8h30 đến 11h30  

 Chủ nhiệm Câu lạc Bộ: PGĐ. TT. Trần Kỳ Nghĩa 

 

 

Một số hình ảnh CLB Khí công KCT TP Hồ Chí Minh

 

 

7 Ngày 22/11/2011 11:49:39 SA Cập nhật bởi SuperUser Account
CLB.Khí công Kim Cang Thiền TP. HCM
Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền thành phố HCM
Cập nhật lúc 22/11/2011 11:49:39 SA

 

 

Câu lạc bộ Khí công dưỡng sinh Kim Cang Thiền Thành phố Hồ Chí Minh sinh hoạt vào các ngày chủ nhật đầu tháng.

 Địa điểm:Viện Bảo tàng lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ, số 247 đường Hoàng Văn Thụ, Phường 1 Quân Tân Bình. TP Hồ Chí Minh
 Thời gian: 8h30 đến 11h30  

 Chủ nhiệm Câu lạc Bộ: PGĐ. TT. Trần Kỳ Nghĩa 

 

 

Một số hình ảnh CLB Khí công KCT TP Hồ Chí Minh

 

 

8 Ngày 22/11/2011 12:00:39 CH Cập nhật bởi SuperUser Account
CLB.Khí công Kim Cang Thiền TP. HCM
Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền thành phố HCM
Cập nhật lúc 22/11/2011 12:00:39 CH

 

 

 

Câu lạc bộ Khí công Kim Cang Thiền Thành phố Hồ Chí Minh sinh hoạt vào những ngày chủ nhật đầu tháng.

 

Địa điểm: Viện Bảo tàng lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ, số 247 đường Hoàng Văn Thụ - Phường 1 - Quân Tân Bình - TP Hồ Chí Minh
Thời gian: 8h30 đến 11h30  

 

Chủ nhiệm Câu lạc Bộ: PGĐTT Trần Kỳ Nghĩa 

 

Liên hệ BTT: Mr Minh Hoàng 0916 301 714


Một số hình ảnh CLB Khí công KCT TP Hồ Chí Minh

 

 

9 Ngày 22/11/2011 12:04:31 CH Cập nhật bởi SuperUser Account
CLB.Khí công Kim Cang Thiền TP. HCM
Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền thành phố HCM
Cập nhật lúc 22/11/2011 12:04:31 CH

 

 

Câu lạc bộ Khí công Kim Cang Thiền Thành phố Hồ Chí Minh sinh hoạt vào những ngày chủ nhật đầu tháng.

Địa điểm: Viện Bảo tàng lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ, số 247 đường Hoàng Văn Thụ - Phường 1 - Quân Tân Bình - TP Hồ Chí Minh.


Thời gian: 8h30 đến 11h30  

Chủ nhiệm Câu lạc Bộ: PGĐTT Trần Kỳ Nghĩa 

 

Liên hệ BTT: Mr Minh Hoàng 0916 301 714

 

 

Một số hình ảnh CLB Khí công KCT TP Hồ Chí Minh

 

 

 

 

10 Ngày 22/11/2011 12:17:06 CH Cập nhật bởi SuperUser Account
CLB.Khí công Kim Cang Thiền TP. HCM
Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền thành phố HCM
Cập nhật lúc 22/11/2011 12:17:06 CH

 

 

Câu lạc bộ Khí công Kim Cang Thiền Thành phố Hồ Chí Minh sinh hoạt vào những ngày chủ nhật đầu tháng.

Địa điểm: Viện Bảo tàng lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ, số 247 đường Hoàng Văn Thụ - Phường 1 - Quân Tân Bình - TP Hồ Chí Minh.


Thời gian: 8h30 đến 11h30  

Chủ nhiệm Câu lạc Bộ: PGĐTT Trần Kỳ Nghĩa 

 

Liên hệ BTT: Mr Minh Hoàng 0916 301 714

 

 

Một số hình ảnh CLB Khí công KCT TP Hồ Chí Minh

 

 

 

 

11 Ngày 22/11/2011 12:35:07 CH Cập nhật bởi SuperUser Account
CLB.Khí công Kim Cang Thiền TP. HCM
Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền thành phố HCM
Cập nhật lúc 22/11/2011 12:35:07 CH

 

 

Câu lạc bộ Khí công Kim Cang Thiền Thành phố Hồ Chí Minh sinh hoạt vào những ngày chủ nhật đầu tháng.

 

Địa điểm: Viện Bảo tàng lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ, số 247 đường Hoàng Văn Thụ - Phường 1 - Quân Tân Bình - TP Hồ Chí Minh.


Thời gian: 8h30 đến 11h30

 

Chủ nhiệm Câu lạc Bộ: PGĐTT Trần Kỳ Nghĩa 

 

Liên hệ BTT: Mr Minh Hoàng 0916 301 714

 

Một số hình ảnh CLB Khí công KCT TP Hồ Chí Minh

 

 

 

 

12 Ngày 22/11/2011 1:42:10 CH Cập nhật bởi SuperUser Account
CLB.Khí công Kim Cang Thiền TP. HCM
Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền thành phố HCM
Cập nhật lúc 22/11/2011 1:42:10 CH

 

 

 

Câu lạc bộ Khí công Kim Cang Thiền Thành phố Hồ Chí Minh sinh hoạt vào những ngày chủ nhật đầu tháng.

 

Địa điểm: Viện Bảo tàng lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ, số 247 đường Hoàng Văn Thụ - Phường 1 - Quân Tân Bình - TP Hồ Chí Minh.


Thời gian: 8h30 đến 11h30

 

Chủ nhiệm Câu lạc Bộ: PGĐTT Trần Kỳ Nghĩa 

 

Liên hệ BTT: Mr Minh Hoàng 0916 301 714

 

Một số hình ảnh CLB Khí công KCT TP Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Ngày 23/11/2011 5:28:21 CH Cập nhật bởi SuperUser Account
CLB.Khí công Kim Cang Thiền TP. HCM
Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền thành phố HCM
Cập nhật lúc 23/11/2011 5:28:21 CH

 

 

 

Câu lạc bộ Khí công Kim Cang Thiền Thành phố Hồ Chí Minh sinh hoạt vào những ngày chủ nhật đầu tháng.

 

 

Địa điểm: Viện Bảo tàng lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ, số 247 đường Hoàng Văn Thụ - Phường 1 - Quân Tân Bình - TP Hồ Chí Minh.


Thời gian: 8h30 đến 11h30

 

 

Chủ nhiệm Câu lạc Bộ: PGĐTT Trần Kỳ Nghĩa 

 

Liên hệ BTT: Mr Minh Hoàng 0916 301 714

 

Một số hình ảnh CLB Khí công KCT TP Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Ngày 01/02/2012 11:24:04 CH Cập nhật bởi SuperUser Account
CLB.Khí công Kim Cang Thiền TP. HCM
Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền thành phố HCM
Cập nhật lúc 01/02/2012 11:24:04 CH

 

 

CLB. Khí công Dưỡng sinh Kim Cang Thiền TP. Hồ Chí Minh sinh hoạt mỗi quý một lần vào ngày chủ nhật đầu tháng cuối.

 

Địa điểm: Viện Bảo tàng lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ, số 247 đường Hoàng Văn Thụ - Phường 1 - Quân Tân Bình - TP Hồ Chí Minh.


Thời gian: 8h30 đến 11h30

 

Chủ nhiệm Câu lạc Bộ: PGĐTT Trần Kỳ Nghĩa 

 

 

Liên hệ BTT: Mr Minh Hoàng 0916 301 714

 

Một số hình ảnh CLB Khí công KCT TP Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Ngày 12/05/2012 2:17:30 SA Cập nhật bởi SuperUser Account
CLB.Khí công Kim Cang Thiền TP. HCM
Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền thành phố HCM
Cập nhật lúc 12/05/2012 2:17:30 SA

 

 

CLB. Khí công Dưỡng sinh Kim Cang Thiền TP. Hồ Chí Minh sinh hoạt mỗi quý một lần vào ngày chủ nhật đầu tháng cuối.

 

Địa điểm: Viện Bảo tàng lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ, số 247 đường Hoàng Văn Thụ - Phường 1 - Quân Tân Bình - TP Hồ Chí Minh.


Thời gian: 8h30 đến 11h30

 

Chủ nhiệm Câu lạc Bộ: PGĐTT Trần Kỳ Nghĩa 

 

 

Liên hệ BTT: Mr Minh Hoàng 0916 301 714

 

Một số hình ảnh CLB Khí công KCT TP Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Ngày 12/05/2012 2:39:39 SA Xuất bản bởi SuperUser Account
CLB.Khí công Kim Cang Thiền TP. HCM
Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền thành phố HCM
Cập nhật lúc 12/05/2012 2:39:39 SA

 

 

CLB. Khí công Dưỡng sinh Kim Cang Thiền TP. Hồ Chí Minh sinh hoạt mỗi quý một lần vào ngày chủ nhật đầu tháng cuối.

 

Địa điểm: Viện Bảo tàng lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ, số 247 đường Hoàng Văn Thụ - Phường 1 - Quân Tân Bình - TP Hồ Chí Minh.


Thời gian: 8h30 đến 11h30

 

Chủ nhiệm Câu lạc Bộ: PGĐTT Trần Kỳ Nghĩa 

 

 

Liên hệ BTT: Mr Minh Hoàng 0916 301 714

 

Một số hình ảnh CLB Khí công KCT TP Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

 

 

 

 


  English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)