[Ẩn/hiện toàn bộ ]

Lịch sử của tin: Lịch sử của tin: Câu lạc bộ Khí công Kim Cang Thiền Hà Nội (ID = 176)

1 Ngày 19/09/2011 9:00:31 SA Tạo bởi SuperUser Account
Câu lạc bộ Khí công Kim cang thiền Hà Nội
Câu lạc bộ Khí công Kim cang thiền Hà Nội
Cập nhật lúc 19/09/2011 9:00:31 SA

Câu lạc bộ Khí công Kim cang thiền Hà Nội

 Hình ảnh lễ ra mắt CLB Khí công Kim cang thiền Hà Nội

 

 

2 Ngày 19/09/2011 9:01:57 SA Cập nhật bởi SuperUser Account
Câu lạc bộ Khí công Kim cang thiền Hà Nội
Câu lạc bộ Khí công Kim cang thiền Hà Nội
Cập nhật lúc 19/09/2011 9:01:57 SA

Câu lạc bộ Khí công Kim cang thiền Hà Nội

 Hình ảnh lễ ra mắt CLB Khí công Kim cang thiền Hà Nội

 

 

3 Ngày 19/09/2011 9:03:01 SA Cập nhật bởi SuperUser Account
Câu lạc bộ Khí công Kim cang thiền Hà Nội
Câu lạc bộ Khí công Kim cang thiền Hà Nội
Cập nhật lúc 19/09/2011 9:03:01 SA

Câu lạc bộ Khí công Kim cang thiền Hà Nội

 Hình ảnh lễ ra mắt CLB Khí công Kim cang thiền Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Ngày 25/09/2011 7:25:36 CH Cập nhật bởi SuperUser Account
Câu lạc bộ Khí công Kim cang thiền Hà Nội
Câu lạc bộ Khí công Kim cang thiền Hà Nội
Cập nhật lúc 25/09/2011 7:25:36 CH

 

 Hình ảnh lễ ra mắt CLB Khí công Kim cang thiền Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Ngày 01/10/2011 7:14:19 CH Cập nhật bởi SuperUser Account
Câu lạc bộ Khí công Kim cang thiền Hà Nội
Câu lạc bộ Khí công Kim cang thiền Hà Nội
Cập nhật lúc 01/10/2011 7:14:19 CH

 

Câu lạc bộ Khí công dưỡng sinh Kim Cang Thiền Hà Nội sinh hoạt vào các ngày chủ nhật đầu tháng.

 Địa điểm:Viện Thủy lợi -số 1 ngõ 165 Chùa Bộc Đống đa Hà Nội
 Thời gian: 8h30 đến 11h30  

 Chủ nhiệm Câu lạc Bộ: Bác sỹ Đặng Văn Quế 

  Ban liên lạc: Mr An 0934530983

 

 Một số hình ảnh CLB Khí công Kim cang thiền Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Ngày 22/11/2011 11:18:39 SA Cập nhật bởi SuperUser Account
CLB. Khí công Kim Cang Thiền Hà Nội
Câu lạc bộ Khí công Kim Cang Thiền Hà Nội
Cập nhật lúc 22/11/2011 11:18:39 SA

 

 

Câu Lạc Bộ Khí công Kim Cang Thiền Hà Nội sinh hoạt vào những ngày chủ nhật đầu tháng.

 

 Địa điểm: Viện Thủy lợi - số 1 ngõ 165 - Chùa Bộc - Đống Đa - Hà Nội
 Thời gian: 8h30 đến 11h30  

 

 Chủ nhiệm CLB: Bác sỹ Đặng Văn Quế 

 

  Ban liên lạc: Mr An 0934 530 983

 

 Một số hình ảnh CLB Khí công Kim Cang thiền Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Ngày 22/11/2011 11:20:42 SA Cập nhật bởi SuperUser Account
CLB. Khí công Kim Cang Thiền Hà Nội
Câu lạc bộ Khí công Kim Cang Thiền Hà Nội
Cập nhật lúc 22/11/2011 11:20:42 SA

 

 

 

Câu Lạc Bộ Khí công Kim Cang Thiền Hà Nội sinh hoạt vào những ngày chủ nhật đầu tháng.

 

 

 

 Địa điểm: Viện Thủy lợi - số 1 ngõ 165 - Chùa Bộc - Đống Đa - Hà Nội
 Thời gian: 8h30 đến 11h30  

 

 

 Chủ nhiệm CLB: Bác sỹ Đặng Văn Quế 

 

 

  Ban liên lạc: Mr An 0934 530 983

 

 

 Một số hình ảnh CLB Khí công Kim Cang thiền Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Ngày 22/11/2011 11:25:09 SA Cập nhật bởi SuperUser Account
CLB. Khí công Kim Cang Thiền Hà Nội
Câu lạc bộ Khí công Kim Cang Thiền Hà Nội
Cập nhật lúc 22/11/2011 11:25:09 SA

 

 

Câu Lạc Bộ Khí công Kim Cang Thiền Hà Nội sinh hoạt vào những ngày chủ nhật đầu tháng.  

Địa điểm: Viện Thủy lợi - số 1 ngõ 165 - Chùa Bộc - Đống Đa - Hà Nội 

Thời gian: 8h30 đến 11h30   

Chủ nhiệm CLB: Bác sỹ Đặng Văn Quế  

 

Ban liên lạc: Mr An 0934 530 983

 

 Một số hình ảnh CLB Khí công Kim Cang thiền Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Ngày 22/11/2011 1:36:09 CH Cập nhật bởi SuperUser Account
CLB. Khí công Kim Cang Thiền Hà Nội
Câu lạc bộ Khí công Kim Cang Thiền Hà Nội
Cập nhật lúc 22/11/2011 1:36:09 CH

 

 

Câu Lạc Bộ Khí công Kim Cang Thiền Hà Nội sinh hoạt vào những ngày chủ nhật đầu tháng.  

Địa điểm: Viện Thủy lợi - số 1 ngõ 165 - Chùa Bộc - Đống Đa - Hà Nội 

Thời gian: 8h30 đến 11h30   

Chủ nhiệm CLB: Bác sỹ Đặng Văn Quế  

 

Ban liên lạc: Mr An 0934 530 983

 

 

 Một số hình ảnh CLB Khí công Kim Cang thiền Hà Nội  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Ngày 23/11/2011 5:20:55 CH Xuất bản bởi SuperUser Account
CLB. Khí công Kim Cang Thiền Hà Nội
Câu lạc bộ Khí công Kim Cang Thiền Hà Nội
Cập nhật lúc 23/11/2011 5:20:55 CH

 

 

Câu Lạc Bộ Khí công Kim Cang Thiền Hà Nội sinh hoạt vào những ngày chủ nhật đầu tháng.  

Địa điểm: Viện Thủy lợi - số 1 ngõ 165 - Chùa Bộc - Đống Đa - Hà Nội 

Thời gian: 8h30 đến 11h30   

Chủ nhiệm CLB: Bác sỹ Đặng Văn Quế  

 

Ban liên lạc: Mr An 0934 530 983

 

 Một số hình ảnh CLB Khí công Kim Cang thiền Hà Nội  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)