[Ẩn/hiện toàn bộ ]

Lịch sử của tin: Lịch sử của tin: Giao lưu CLB Khí công Kim Cang Thiền Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Liên Bang Nga (ID = 201)

1 Ngày 19/06/2012 3:33:53 CH Tạo bởi SuperUser Account
Giao lưu CLB Khí công Kim Cang Thiền Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Liên Bang Nga
Giao lưu CLB Khí công Kim Cang Thiền Hà Nội, TP Hồ...
Cập nhật lúc 19/06/2012 3:33:53 CH

 

 Kính mời các bạn tham gia sinh hoạt câu lạc bộ Khí công Kim Cang Thiền tháng 7 và giao lưu trực tuyến với CLB KC KCT TP Hồ Chí Minh, CLB KC KCT Moscow Liên Bang Nga và Thầy Kim Cang vào Chủ Nhật ngày 8.7.2012.

Thời gian sinh hoạt: 8.30

Địa điểm Tại Hà Nội: Nhà số 2A, Ngõ 479 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội

 

Địa điểm Tại TP Hồ Chí Minh: 

Nội dung sinh hoạt:

 

          - Giao lưu với Thầy Kim Cang

          - Giao Lưu với CLB KC KCT TP Hồ Chí Minh

          - Giao Lưu với CLB KC KCT Moscow, Liên Bang Nga 

  

2 Ngày 20/06/2012 8:45:12 SA Cập nhật bởi SuperUser Account
Giao lưu CLB Khí công Kim Cang Thiền Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Liên Bang Nga
Giao lưu CLB Khí công Kim Cang Thiền Hà Nội, TP Hồ...
Cập nhật lúc 20/06/2012 8:45:12 SA

 

 Kính mời các bạn tham gia sinh hoạt câu lạc bộ Khí công Kim Cang Thiền tháng 7 và giao lưu trực tuyến với CLB KC KCT TP Hồ Chí Minh, CLB KC KCT Moscow Liên Bang Nga và Thầy Kim Cang vào Chủ Nhật ngày 8.7.2012.

Thời gian sinh hoạt: 8.30

Địa điểm Tại Hà Nội: Nhà số 2A, Ngõ 479 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội

 

Địa điểm Tại TP Hồ Chí Minh: 

Nội dung sinh hoạt:

 

          - Giao lưu với Thầy Kim Cang

          - Giao Lưu với CLB KC KCT Hà Nội

          - Giao Lưu với CLB KC KCT TP Hồ Chí Minh

          - Giao Lưu với CLB KC KCT Moscow, Liên Bang Nga 

  

3 Ngày 20/06/2012 8:47:26 SA Cập nhật bởi SuperUser Account
Giao lưu CLB Khí công Kim Cang Thiền Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Liên Bang Nga
Giao lưu CLB Khí công Kim Cang Thiền Hà Nội, TP Hồ...
Cập nhật lúc 20/06/2012 8:47:26 SA

 

 Kính mời các bạn tham gia sinh hoạt câu lạc bộ Khí công Kim Cang Thiền tháng 7 và giao lưu trực tuyến với CLB KC KCT TP Hồ Chí Minh, CLB KC KCT Moscow Liên Bang Nga và Thầy Kim Cang vào Chủ Nhật ngày 8.7.2012.

Thời gian sinh hoạt: 8.30

Địa điểm Tại Hà Nội: Nhà số 2A, Ngõ 479 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội

 

Địa điểm Tại TP Hồ Chí Minh: 

 

Địa điểm Tại Tp Moscow, Liên Bang Nga: 

Nội dung sinh hoạt:

 

          - Giao lưu với Thầy Kim Cang

          - Giao Lưu với CLB KC KCT Hà Nội

          - Giao Lưu với CLB KC KCT TP Hồ Chí Minh

          - Giao Lưu với CLB KC KCT Moscow, Liên Bang Nga 

  

4 Ngày 20/06/2012 12:23:06 CH Cập nhật bởi SuperUser Account
Giao lưu CLB Khí công Kim Cang Thiền Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Liên Bang Nga
Giao lưu CLB Khí công Kim Cang Thiền Hà Nội, TP Hồ...
Cập nhật lúc 20/06/2012 12:23:06 CH

 

 Kính mời các bạn tham gia sinh hoạt câu lạc bộ Khí công Kim Cang Thiền tháng 7 và giao lưu trực tuyến với CLB KC KCT TP Hồ Chí Minh, CLB KC KCT Moscow Liên Bang Nga và Thầy Kim Cang vào Chủ Nhật ngày 8.7.2012.

Thời gian sinh hoạt: 8.30

Địa điểm Tại Hà Nội: Nhà số 2A, Ngõ 479 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội

 

Địa điểm Tại TP Hồ Chí Minh: 

 

 

Địa điểm Tại Tp Moscow, Liên Bang Nga: 

 

Nội dung sinh hoạt:

 

          - Giao lưu với Thầy Kim Cang

          - Giao Lưu với CLB KC KCT Hà Nội

          - Giao Lưu với CLB KC KCT TP Hồ Chí Minh

          - Giao Lưu với CLB KC KCT Moscow, Liên Bang Nga 

  

5 Ngày 20/06/2012 2:31:35 CH Cập nhật bởi SuperUser Account
Giao lưu CLB Khí công Kim Cang Thiền Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Liên Bang Nga
Giao lưu CLB Khí công Kim Cang Thiền Hà Nội, TP Hồ...
Cập nhật lúc 20/06/2012 2:31:35 CH

 

 Kính mời các bạn tham gia sinh hoạt câu lạc bộ Khí công Kim Cang Thiền tháng 7 và giao lưu trực tuyến với CLB KC KCT TP Hồ Chí Minh, CLB KC KCT Moscow Liên Bang Nga và Thầy Kim Cang vào Chủ Nhật ngày 8.7.2012.

Thời gian sinh hoạt: 8.30

Địa điểm Tại Hà Nội: Nhà số 2A, Ngõ 479 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội

 

Địa điểm Tại TP Hồ Chí Minh: 4/11A Bàu báng , Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

 

 

Địa điểm Tại Tp Moscow, Liên Bang Nga. 

 

Nội dung sinh hoạt:

 

          - Giao lưu với Thầy Kim Cang

         - Giao Lưu với CLB KC KCT Hà Nội

       - Giao Lưu với CLB KC KCT TP Hồ Chí Minh

      - Giao Lưu với CLB KC KCT Moscow, Liên Bang Nga 

  

6 Ngày 20/06/2012 2:32:20 CH Cập nhật bởi SuperUser Account
Giao lưu CLB Khí công Kim Cang Thiền Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Liên Bang Nga
Giao lưu CLB Khí công Kim Cang Thiền Hà Nội, TP Hồ...
Cập nhật lúc 20/06/2012 2:32:20 CH

 

 Kính mời các bạn tham gia sinh hoạt câu lạc bộ Khí công Kim Cang Thiền tháng 7 và giao lưu trực tuyến với CLB KC KCT TP Hồ Chí Minh, CLB KC KCT Moscow Liên Bang Nga và Thầy Kim Cang vào Chủ Nhật ngày 8.7.2012.

Thời gian sinh hoạt: 8.30

Địa điểm Tại Hà Nội: Nhà số 2A, Ngõ 479 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội

 

Địa điểm Tại TP Hồ Chí Minh: 4/11A Bầu Bàng , Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

 

 

Địa điểm Tại Tp Moscow, Liên Bang Nga. 

 

Nội dung sinh hoạt:

 

          - Giao lưu với Thầy Kim Cang

          - Giao Lưu với CLB KC KCT Hà Nội

          - Giao Lưu với CLB KC KCT TP Hồ Chí Minh

          - Giao Lưu với CLB KC KCT Moscow, Liên Bang Nga 

  

7 Ngày 20/06/2012 2:49:22 CH Cập nhật bởi SuperUser Account
Giao lưu CLB Khí công Kim Cang Thiền Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Liên Bang Nga
Giao lưu CLB Khí công Kim Cang Thiền Hà Nội, TP Hồ...
Cập nhật lúc 20/06/2012 2:49:22 CH

 

 Kính mời các bạn tham gia sinh hoạt câu lạc bộ Khí công Kim Cang Thiền tháng 7 và giao lưu trực tuyến với CLB KC KCT TP Hồ Chí Minh, CLB KC KCT Moscow Liên Bang Nga và Thầy Kim Cang vào Chủ Nhật ngày 8.7.2012.

Thời gian sinh hoạt: 8.30

Địa điểm Tại Hà Nội: Nhà số 2A, Ngõ 479 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội

 

Địa điểm Tại TP Hồ Chí Minh: 4/11A Bầu Bàng , Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

 

 

Địa điểm Tại Tp Moscow, Liên Bang Nga. 

 

Nội dung sinh hoạt:

 

          - Giao lưu với Thầy Kim Cang

          - Giao Lưu với CLB KC KCT Hà Nội

          - Giao Lưu với CLB KC KCT TP Hồ Chí Minh

          - Giao Lưu với CLB KC KCT Moscow, Liên Bang Nga 

  

8 Ngày 05/07/2012 8:39:50 SA Cập nhật bởi SuperUser Account
Giao lưu CLB Khí công Kim Cang Thiền Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Liên Bang Nga
Giao lưu CLB Khí công Kim Cang Thiền Hà Nội, TP Hồ...
Cập nhật lúc 05/07/2012 8:39:50 SA

 

 Kính mời các bạn tham gia sinh hoạt câu lạc bộ Khí công Kim Cang Thiền tháng 7 và giao lưu trực tuyến với CLB KC KCT TP Hồ Chí Minh, CLB KC KCT Moscow Liên Bang Nga và Thầy Kim Cang vào Chủ Nhật ngày 8.7.2012.

Thời gian sinh hoạt: 8.30

Địa điểm Tại Hà Nội: Nhà số 2A, Ngõ 479 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội

 

Địa điểm Tại TP Hồ Chí Minh: 4/11A Bầu Bàng , Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

 

 

Địa điểm Tại Tp Moscow, Liên Bang Nga. 

 

Nội dung sinh hoạt:

 

          - Giao lưu với Thầy Kim Cang : Thầy Kim Cang giới thiệu bài "9 nẻo đường khám phá tâm linh"

          - Giao Lưu với CLB KC KCT Hà Nội

          - Giao Lưu với CLB KC KCT TP Hồ Chí Minh

          - Giao Lưu với CLB KC KCT Moscow, Liên Bang Nga 

  

9 Ngày 05/07/2012 8:41:56 SA Xuất bản bởi SuperUser Account
Giao lưu CLB Khí công Kim Cang Thiền Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Liên Bang Nga
Giao lưu CLB Khí công Kim Cang Thiền Hà Nội, TP Hồ...
Cập nhật lúc 05/07/2012 8:41:56 SA

 

 Kính mời các bạn tham gia sinh hoạt câu lạc bộ Khí công Kim Cang Thiền tháng 7 và giao lưu trực tuyến với CLB KC KCT TP Hồ Chí Minh, CLB KC KCT Moscow Liên Bang Nga và Thầy Kim Cang vào Chủ Nhật ngày 8.7.2012.

Thời gian sinh hoạt: 9.30

Địa điểm Tại Hà Nội: Nhà số 2A, Ngõ 479 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội

 

Địa điểm Tại TP Hồ Chí Minh: 4/11A Bầu Bàng , Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

 

 

Địa điểm Tại Tp Moscow, Liên Bang Nga. 

 

Nội dung sinh hoạt:

 

          - Giao lưu với Thầy Kim Cang : Thầy Kim Cang giới thiệu bài "9 nẻo đường khám phá tâm linh"

          - Giao Lưu với CLB KC KCT Hà Nội

          - Giao Lưu với CLB KC KCT TP Hồ Chí Minh

          - Giao Lưu với CLB KC KCT Moscow, Liên Bang Nga 

  


  English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)