[Ẩn/hiện toàn bộ ]

Lịch sử của tin: Lịch sử của tin: Trân trọng Thông Báo (ID = 208)

1 Ngày 18/08/2012 7:15:36 CH Tạo bởi SuperUser Account
Thông báo của Ban Huấn Luyện
Đào tạo Huấn luyện viên khí công dưỡng sinh Kim...
Cập nhật lúc 18/08/2012 7:15:36 CH

 

 Hiện nay tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khí công Dưỡng sinh Kim Cang Thiền có tổ chức mở khóa đào tạo Huấn luyện viên khí công sơ cấp. Các đối tượng đều có thể tham gia.

 

 

                                                                              

                  TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH KIM CANG THIỀN 

  

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

 

     Hiện nay tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khí công Dưỡng sinh Kim Cang Thiền có tổ chức mở khóa đào tạo Huấn luyện viên khí công sơ cấp. Các đối tượng đều có thể tham gia.

 

 

      Học viên đạt trình độ huấn luyện Trung Tâm cấp giấy chứng nhận để chứng minh trong việc giảng dạy hợp pháp, và được hưởng bậc lương từ 25 - 30% trong tiền học phí của mỗi học viên (học viên đến số đông thì HLV hưởng lương càng cao).

 

 

      Các bạn chưa có giấy chứng nhận HLV của Trung Tâm cấp tuyệt đối không được lạm quyền hoặc tự ý trích tài liệu Khí công Dưỡng sinh Kim Cang Thiền ra giảng dạy dù trong nước hay nước ngoài. Nếu ai sai phạm sẽ bị truy tố theo pháp luật và thông báo đến toàn ngành.v.v...

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 01 tháng 01 năm 2011 

 

KTGĐ/ Phó Giám Đốc Thường Trực kiêm

Trưởng Ban Huấn Luyện: 

 

 

TRẦN KỲ NGHĨA

 

2 Ngày 18/08/2012 7:18:07 CH Cập nhật bởi SuperUser Account
Thông báo của Ban Huấn Luyện
Đào tạo Huấn luyện viên khí công dưỡng sinh Kim...
Cập nhật lúc 18/08/2012 7:18:07 CH

 

 Hiện nay tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khí công Dưỡng sinh Kim Cang Thiền có tổ chức mở khóa đào tạo Huấn luyện viên khí công sơ cấp. Các đối tượng đều có thể tham gia.

 

 

                                                                              

                  TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH KIM CANG THIỀN 

  

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

 

     Hiện nay tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khí công Dưỡng sinh Kim Cang Thiền có tổ chức mở khóa đào tạo Huấn luyện viên khí công sơ cấp. Các đối tượng đều có thể tham gia.

 

 

      Học viên đạt trình độ huấn luyện Trung Tâm cấp giấy chứng nhận để chứng minh trong việc giảng dạy hợp pháp, và được hưởng bậc lương từ 25 - 30% trong tiền học phí của mỗi học viên (học viên đến số đông thì HLV hưởng lương càng cao).

 

 

      Các bạn chưa có giấy chứng nhận HLV của Trung Tâm cấp tuyệt đối không được lạm quyền hoặc tự ý trích tài liệu Khí công Dưỡng sinh Kim Cang Thiền ra giảng dạy dù trong nước hay nước ngoài. Nếu ai sai phạm sẽ bị truy tố theo pháp luật và thông báo đến toàn ngành.v.v...

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 01 tháng 01 năm 2011 

 

KTGĐ/ Phó Giám Đốc Thường Trực kiêm

Trưởng Ban Huấn Luyện: 

 

 

TRẦN KỲ NGHĨA

 

3 Ngày 28/08/2012 1:15:24 CH Cập nhật bởi SuperUser Account
Thông báo của Ban Huấn Luyện
Đào tạo Huấn luyện viên khí công dưỡng sinh Kim...
Cập nhật lúc 28/08/2012 1:15:24 CH

 

 Hiện nay tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khí công Dưỡng sinh Kim Cang Thiền có tổ chức mở khóa đào tạo Huấn luyện viên khí công sơ cấp. Các đối tượng đều có thể tham gia.

 

 

                                                                              

  TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHÍ

CÔNG DƯỠNG SINH KIM CANG THIỀN 

  

 TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

 

     Hiện nay tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khí công Dưỡng sinh Kim Cang Thiền có tổ chức mở khóa đào tạo Huấn luyện viên khí công sơ cấp. Các đối tượng đều có thể tham gia.

 

       Học viên đạt trình độ huấn luyện, Trung Tâm cấp Bằng Chứng Nhận để chứng minh trong việc giảng dạy hợp pháp. 

 

     Các bạn chưa có bằng chứng nhận của Trung Tâm cấp, tuyệt đối không được lạm quyền hoặc tự ý trích tài liệu khí công Kim Cang Thiền ra giảng dạy, dù trong nước hay nước ngoài. Nếu ai sai phạm sẽ bị truy tố theo pháp luật và thông báo đến toàn ngành...

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 01 tháng 01 năm 2011 

 

KTGĐ/ Phó Giám Đốc Thường Trực kiêm

Trưởng Ban Huấn Luyện: 

 

 

TRẦN KỲ NGHĨA

 

4 Ngày 28/08/2012 1:28:11 CH Cập nhật bởi SuperUser Account
Thông báo của Ban Huấn Luyện
Đào tạo Huấn luyện viên khí công dưỡng sinh Kim...
Cập nhật lúc 28/08/2012 1:28:11 CH

 

 

 

 

                                                                              

  TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHÍ

CÔNG DƯỠNG SINH KIM CANG THIỀN 

  

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

 

     Hiện nay tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khí công Dưỡng sinh Kim Cang Thiền có tổ chức mở khóa đào tạo Huấn luyện viên khí công sơ cấp. Các đối tượng đều có thể tham gia.

 

       Học viên đạt trình độ huấn luyện, Trung Tâm cấp Bằng Chứng Nhận để chứng minh trong việc giảng dạy hợp pháp. 

 

     Các bạn chưa có bằng chứng nhận của Trung Tâm cấp, tuyệt đối không được lạm quyền hoặc tự ý trích tài liệu khí công Kim Cang Thiền ra giảng dạy, dù trong nước hay nước ngoài. Nếu ai sai phạm sẽ bị truy tố theo pháp luật và thông báo đến toàn ngành...

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 01 tháng 01 năm 2011 

 

KTGĐ/ Phó Giám Đốc Thường Trực kiêm

Trưởng Ban Huấn Luyện: 

 

 

TRẦN KỲ NGHĨA

 

 

 

 

 

5 Ngày 25/10/2012 4:56:02 CH Cập nhật bởi SuperUser Account
Thông báo của Ban Huấn Luyện
Trân trọng Thông Báo
Cập nhật lúc 25/10/2012 4:56:02 CH

 

 

 

 

                                                                              

  TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHÍ

CÔNG DƯỠNG SINH KIM CANG THIỀN 

  

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

 

     Hiện nay tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khí công Dưỡng sinh Kim Cang Thiền có tổ chức mở khóa đào tạo Huấn luyện viên khí công sơ cấp. Các đối tượng đều có thể tham gia.

 

       Học viên đạt trình độ huấn luyện, Trung Tâm cấp Bằng Chứng Nhận để chứng minh trong việc giảng dạy hợp pháp. 

 

     Các bạn chưa có bằng chứng nhận của Trung Tâm cấp, tuyệt đối không được lạm quyền hoặc tự ý trích tài liệu khí công Kim Cang Thiền ra giảng dạy, dù trong nước hay nước ngoài. Nếu ai sai phạm sẽ bị truy tố theo pháp luật và thông báo đến toàn ngành...

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 01 tháng 01 năm 2011 

 

KTGĐ/ Phó Giám Đốc Thường Trực kiêm

Trưởng Ban Huấn Luyện: 

 

 

TRẦN KỲ NGHĨA

 

 

 

 

 

6 Ngày 25/10/2012 5:00:27 CH Cập nhật bởi SuperUser Account
Thông báo của Ban Huấn Luyện
Trân trọng Thông Báo
Cập nhật lúc 25/10/2012 5:00:27 CH

 

 

 

 

                                                                              

  TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHÍ

CÔNG DƯỠNG SINH KIM CANG THIỀN 

  

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

 

     Hiện nay tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khí công Dưỡng sinh Kim Cang Thiền có tổ chức mở khóa đào tạo Huấn luyện viên khí công sơ cấp. Các đối tượng đều có thể tham gia.

 

       Học viên đạt trình độ huấn luyện, Trung Tâm cấp Bằng Chứng Nhận để chứng minh trong việc giảng dạy hợp pháp. 

 

     Các bạn chưa có bằng chứng nhận của Trung Tâm cấp, tuyệt đối không được lạm quyền hoặc tự ý trích tài liệu khí công Kim Cang Thiền ra giảng dạy, dù trong nước hay nước ngoài. Nếu ai sai phạm sẽ bị truy tố theo pháp luật và thông báo đến toàn ngành...

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 01 tháng 01 năm 2011 

 

KTGĐ/ Phó Giám Đốc Thường Trực kiêm

Trưởng Ban Huấn Luyện: 

 

 

TRẦN KỲ NGHĨA

 

 

 

 

 

7 Ngày 23/03/2013 3:18:46 CH Cập nhật bởi SuperUser Account
Thông báo của Ban Huấn Luyện
Trân trọng Thông Báo
Cập nhật lúc 23/03/2013 3:18:46 CH

 

 

 

 

                                                                              

  TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHÍ

CÔNG DƯỠNG SINH KIM CANG THIỀN 

  

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

 

     Hiện nay tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khí công Dưỡng sinh Kim Cang Thiền có tổ chức mở khóa đào tạo Huấn luyện viên khí công sơ cấp. Các đối tượng đều có thể tham gia.

 

       Học viên đạt trình độ huấn luyện, Trung Tâm cấp Giấy Chứng Nhận để chứng minh trong việc giảng dạy hợp pháp. 

 

     Các bạn chưa có Giấy Chứng Nhận của Trung Tâm cấp, tuyệt đối không được lạm quyền hoặc tự ý trích tài liệu khí công Kim Cang Thiền ra giảng dạy, dù trong nước hay nước ngoài. Nếu ai sai phạm sẽ bị truy tố theo pháp luật và thông báo đến toàn ngành...

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 01 tháng 01 năm 2011 

 

KTGĐ/ Phó Giám Đốc Thường Trực kiêm

Trưởng Ban Huấn Luyện: 

 

 

TRẦN KỲ NGHĨA

 

 

 

 

 

8 Ngày 11/05/2013 9:23:04 CH Xuất bản bởi SuperUser Account
Thông báo của Ban Huấn Luyện
Trân trọng Thông Báo
Cập nhật lúc 11/05/2013 9:23:04 CH

 

 

  TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHÍ

CÔNG DƯỠNG SINH KIM CANG THIỀN 

  

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

 

     Hiện nay tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khí công Dưỡng sinh Kim Cang Thiền có tổ chức mở các khóa đào tạo Huấn luyện viên khí công sơ cấp. Các đối tượng đều có thể tham gia.

 

       Học viên đạt trình độ huấn luyện, Trung Tâm cấp Giấy Chứng Nhận để chứng minh trong việc giảng dạy hợp pháp. 

 

     Các bạn chưa có Giấy Chứng Nhận của Trung Tâm cấp, tuyệt đối không được lạm quyền hoặc tự ý trích tài liệu khí công Kim Cang Thiền ra giảng dạy, dù trong nước hay nước ngoài. Nếu ai sai phạm sẽ bị truy tố theo pháp luật và thông báo đến toàn ngành...

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 01 tháng 01 năm 2011 

 

KTGĐ/ Phó Giám Đốc Thường Trực kiêm

Trưởng Ban Huấn Luyện: 

 

 

TRẦN KỲ NGHĨA  


  English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)