[Ẩn/hiện toàn bộ ]

Lịch sử của tin: Lịch sử của tin: Khai giảng thường xuyên Lớp khí công dưỡng sinh Kim Cang Thiền tại Thành phố Hồ Chí Minh (ID = 236)

1 Ngày 04/09/2014 8:50:57 SA Tạo bởi SuperUser Account
Khai giảng thường xuyên Lớp khí công dưỡng sinh Kim Cang Thiền tại Thành phố Hồ Chí Minh
Khai giảng thường xuyên Lớp khí công dưỡng sinh...
Cập nhật lúc 04/09/2014 8:50:57 SA

 

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG

 KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH KIM CANG THIỀN

Thông báo

Khai giảng thường xuyên Lớp khí công dưỡng sinh Kim Cang Thiền  tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Mọi chi tiết xin liện hệ Lớp trưởng: Hồng Anh, ĐT: 0944017181

 

2 Ngày 04/09/2014 8:53:40 SA Cập nhật bởi SuperUser Account
Khai giảng thường xuyên Lớp khí công dưỡng sinh Kim Cang Thiền tại Thành phố Hồ Chí Minh
Khai giảng thường xuyên Lớp khí công dưỡng sinh...
Cập nhật lúc 04/09/2014 8:53:40 SA

 

 

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG

 

 KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH KIM CANG THIỀN

Thông báo

 

Khai giảng thường xuyên Lớp khí công dưỡng sinh Kim Cang Thiền  tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Mọi chi tiết xin liện hệ Lớp trưởng: Hồng Anh, ĐT: 0944017181

 

3 Ngày 04/09/2014 10:36:07 SA Xuất bản bởi SuperUser Account
Khai giảng thường xuyên Lớp khí công dưỡng sinh Kim Cang Thiền tại Thành phố Hồ Chí Minh
Khai giảng thường xuyên Lớp khí công dưỡng sinh...
Cập nhật lúc 04/09/2014 10:36:07 SA

 

 

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG

 

 KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH KIM CANG THIỀN

Thông báo

 

Khai giảng thường xuyên Lớp khí công dưỡng sinh Kim Cang Thiền  tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Mọi chi tiết liên hệ Lớp trưởng: Hồng Anh, ĐT: 0944017181

 


  English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)