[Ẩn/hiện toàn bộ ]

Lịch sử của tin: Lịch sử của tin: Buổi trao giấy chứng nhận và cấp thẻ Huấn Luyện khí công dưỡng sinh Kim Cang Thiền cho các học sinh và sinh viên Nga, 10-10-2014 (ID = 238)

1 Ngày 13/10/2014 8:31:54 SA Tạo bởi SuperUser Account
Buổi trao giấy chứng nhận và cấp thẻ Huấn Luyện khí công dưỡng sinh Kim Cang Thiền cho các học sinh và sinh viên Nga, 10-10-201
Buổi trao giấy chứng nhận và cấp thẻ Huấn Luyện...
Cập nhật lúc 13/10/2014 8:31:54 SA

 

 

2 Ngày 13/10/2014 8:36:47 SA Cập nhật bởi SuperUser Account
Buổi trao giấy chứng nhận và cấp thẻ Huấn Luyện khí công dưỡng sinh Kim Cang Thiền cho các học sinh và sinh viên Nga, 10-10-2014
Buổi trao giấy chứng nhận và cấp thẻ Huấn Luyện...
Cập nhật lúc 13/10/2014 8:36:47 SA

 

 

 

 

 

3 Ngày 13/10/2014 8:39:09 SA Cập nhật bởi SuperUser Account
Buổi trao giấy chứng nhận và cấp thẻ Huấn Luyện khí công dưỡng sinh Kim Cang Thiền cho các học sinh và sinh viên Nga, 10-10-2014
Buổi trao giấy chứng nhận và cấp thẻ Huấn Luyện...
Cập nhật lúc 13/10/2014 8:39:09 SA

 

 

 

 

 

4 Ngày 15/10/2014 8:57:40 CH Xuất bản bởi SuperUser Account
Buổi trao giấy chứng nhận và cấp thẻ Huấn Luyện khí công dưỡng sinh Kim Cang Thiền cho các học sinh và sinh viên Nga, 10-10-2014
Buổi trao giấy chứng nhận và cấp thẻ Huấn Luyện...
Cập nhật lúc 15/10/2014 8:57:40 CH

 

 

 

 

 


  English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)