[Ẩn/hiện toàn bộ ]

Lịch sử của tin: Lịch sử của tin: Thầy Kim Cang làm việc tại Hà Nội từ ngày 30/10/2016 (ID = 248)

1 Ngày 31/10/2016 8:47:42 SA Tạo bởi SuperUser Account
Thầy Kim Cang làm việc tại Hà Nội từ ngày 30/10/2016
Thầy Kim Cang làm việc tại Hà Nội từ ngày...
Cập nhật lúc 31/10/2016 8:47:42 SA

 

 Với mục đích phát triển, mở rộng Khí công Kim Cang Thiền đến đông đảo những người yêu thích khí công, Thầy Kim Cang đã ra Hà Nội giảng dạy, mở lớp và phát triển Khí công Kim Cang Thiền từ ngày 31/10/2016 đến hết ngày 6/11/2016

 

2 Ngày 31/10/2016 8:48:52 SA Xuất bản bởi SuperUser Account
Thầy Kim Cang làm việc tại Hà Nội từ ngày 30/10/2016
Thầy Kim Cang làm việc tại Hà Nội từ ngày...
Cập nhật lúc 31/10/2016 8:48:52 SA

 

 Với mục đích phát triển, mở rộng Khí công Kim Cang Thiền đến đông đảo những người yêu thích khí công, Thầy Kim Cang đã ra Hà Nội giảng dạy, mở lớp và phát triển Khí công Kim Cang Thiền từ ngày 31/10/2016 đến hết ngày 6/11/2016

 


  English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)