Sơ cấp
Huấn luyên viên khí công dưỡng sinh Kim Cang Thiền - Sơ cấp
Cập nhật lúc: 09 Tháng Mười 2011 5:01:35 CH

 

 

 

TT

 

Cấp học tập

            

Tên bài

 

Lý thuyết

\ Câu hỏi 

 

Thực hành

\ Câu hỏi

 

 

Thời gian

 

Ghi chú

 

 

01

SƠ CẤP I

1\  Biểu tượng của môn khí công dưỡng sinh Kim Cang Thiền

x

 

2 tiết

 

 

 

2\ Môn Quy, 10 Điều tâm niệm

 

 

2 tiết

 

 

 

3\ Quy định chung

 

 

2 tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

SƠ CẤP II

1\ Khí công dưỡng sinh

x

 

2 tiết

 

 

 

2\ Giới thiệu về khí công dưỡng sinh Kim Cang Thiền - Nguồn gốc khí công Kim Cang Thiền

            x

 

2 tiết

 

 

 

3\ Lời tâm huyết

x

 

2 tiết

 

 

 

4\ Khái niệm chung về khí công

x

 

2 tiết

 

 

 

5\ Thiền và khí công

x

 

2 tiết

 

 

 

6\ Mục đích và yêu cầu học tập

x

 

2 tiết

 

 

 

7\ Hai pháp khí công động và khí công tĩnh

x

 

2 tiết

 

 

 

8\ Tinh – khí - thần

x

 

2 tiết

 

 

 

9\ Luân xa

x

 

2 tiết

 

 

 

10\ Những điều cần biết trước khi luyện tập – Những môn công phu có liên quan với khí công

x

 

2 tiết

 

 

 

11\ Tẩu hỏa nhập ma

x

 

2 tiết

 

 

 

12\ Tác dụng của thiền dục

x

 

2 tiết

 

 

 

13\ Tác dụng của nụ cười nhẹ

x

 

2 tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 SƠ CẤP III

1\ Ôn thi lý thuyết và Nâng cao tinh thần luyện tập

x

 

4 tiết

Lễ gắn một ngôi sao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

SƠ CẤP  IV

1\ Những quy định dành cho người luyện tập khí công Kim Cang Thiền

 x

 o

 2 tiết

 

 

 

2\ Co lưỡi lên vòm miệng  

x

o

1 tiết

 

 

 

3\ Thót bụng dưới

x

o

1 Tiết

 

 

 

4\ Xả trược khí

x

o

6 tiết

 

 

 

5\ Mãn xuân công

x

o

1 Tiết

 

 

 

6\ Phát nội lực

x

o

6 tiết

 

 

 

7\ Chuyển thân công

x

o

2 tiết

 

 

 

8\ Nhật nguyệt hoa thiên công

x

o

44 tiết

 

 

 

9\ Tinh hoa cương quyền

x

o

16 tiết

 

 

 

10\ Tinh hoa nhu quyền

x

o

16 tiết

 

 

 

11\ Luyện tập ngồi kiết già

x

o

6 tiết

 

 

 

12\ Luyện trạng thái tĩnh 

x

o

6 tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 05

 SƠ CẤP V

1\ Ôn thi cuối cấp

 x

 o

 4 tiết

 


 

2\ Nâng cao tinh thần học tập

4 tiết

Lễ trao Bằng chứng nhận sơ cấp

 


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Các thông tin khác

                   

  CLB. KCKCT TP Hà Nội                                CLB. KCKCT TP Hồ Chí Minh                       CLB. KCKCT TP Saint Petersburg - Nga     CLB. KCKCT TP Tver - Liên Bang Nga        CLB. KCKCT TP Moscow - Liên B. Nga

 
 


 

Website: http://www.khicongkimcangthien.com

              http://www.khicongkimcangthien.net